Trưng bày thường xuyên

Bà Rịa – Vũng Tàu – Đất nước và con người (27/07/2020)

Chủ đề trưng bày 30 hình ảnh, 318 hiện vật, giới thiệu những đặc trưng về hệ sinh thái biển; Tài nguyên địa chất khoáng sản; Đời sống sinh hoạt, văn hóa của cộng đồng người Kinh, người Cho ro ở Bà Rịa – Vũng Tàu. *  Nội dung trưng bày: 1. Cảnh quan thiên

Bà Rịa – Vũng Tàu thời Tiền sơ sử (27/07/2020)

Giới thiệu 32 hình ảnh, 243 hiện vật thuộc các di chỉ khảo cổ học thời Tiền sử đã khai quật tại Bà Rịa -Vũng Tàu, có niên đại cách ngày nay từ hơn 3.000 – 2.400 năm; Điều đó cho biết cách đây hàng nghìn năm, vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu đã

Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ khẩn hoang mở đất XVII-XIX (27/07/2020)

Chủ đề trưng bày 30 hình ảnh, 260 hiện vật, giới thiệu Bà Rịa – Vũng Tàu xưa là vùng đất Mô Xoài, nơi người Việt vào khai phá từ đầu thế kỷ XVII. * Nội dung trưng bày: – Dấu tích lịch sử thời mở đất : Khai hoang lập làng Các di tích

Bà Rịa – Vũng Tàu kháng chiến chống thực dân Pháp (27/07/2020)

Chủ đề trưng bày 200 hình ảnh,123 tài liệu và hiện vật liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1859-1954. * Nội dung trưng bày: Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 1859-1930 : Nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu những ngày

Bà Rịa – Vũng Tàu kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975) (27/07/2020)

Chủ đề trưng bày 190 hình ảnh, 227 tài liệu hiện vật về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1954-1975. * Nội dung trưng bày: Hiệp định Giơ – ne – Vơ , 20/7/1954 Ngôi trường cách mạng Văn Lương Bến Lộc An và đoàn tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu từ 1975 đến nay (27/07/2020)

Từ năm 1975 đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trải qua nhiều lần thay đổi về địa lý hành chính : Các huyện thị thuộc tỉnh Đồng Nai (1975-1979), Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (1979-1991). Năm 1991, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập. Mỗi giai đoạn có

Sưu tập cổ vật trục vớt từ vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu (27/07/2020)

Chủ đề trưng bày 710 cổ vật được trục vớt từ vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là hiện vật trên những con tàu cổ trong quá trình vận chuyển, trao đổi hàng hóa giữa khu vực Đông và Tây bán cầu bị chìm đắm dưới đáy biển. Với phương pháp trưng bày