Tiếp nhận hiện vật gốm sứ

(19/03/2020)

Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 74  cổ vật gốm sứ Trung Quốc từ  Hải Đoàn 18

             Đại diện Sở Văn hóa Thể thao, Hải Đoàn 18 bàn giao 74 cổ vật gốm sứ Trung Quốc,

thời Đường cho Bảo tàng tỉnh

Ngày 6/2/2020, Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 74 hiện vật gốm sứ có nguồn gốc Trung Quốc từ Hải đoàn 18 (Bộ tư lệnh Biên Phòng) bàn giao. Đây là tang vật do Hải đoàn 18 bắt giữ từ việc buôn bán cổ vật trái phép tại vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo các chuyên gia nhận định ban đầu, 74 hiện vật gốm sứ (gồm có 73 tô gốm tráng men và 01 hũ gốm tráng men) được chế tác, sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào thời Đường, niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 10. Hiện nay bảo tàng tỉnh tạm thời tiếp nhận, bảo quản số cổ vật này và chờ quyết định bàn giao chính thức của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu