Thông báo! Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

(27/10/2022)

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức:

Số lượng: 4 viên chức

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Bảo tàng học; Di sản văn hóa; Văn hóa học; Lịch sử
Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu