Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

(10/10/2022)

Thực hiện Công văn 2422/SVHTT-VP ngày 3/10/2022 về việc Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thực hiện Công văn số 12183/UBND-VP ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12183/UBND-VP nêu trên.
– Tiếp tục quán triệt, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia tiêm vắc xin các mũi tiếp theo khi đủ điều kiện và cho con em mình tham gia tiêm đầy đủ, đúng lịch.
– Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 và hậu quả của việc không tiêm hoặc tiêm không đầy đủ các mũi vắc xin với nhiều hình thức khác nhau như: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua loa phát thanh, đến từng tổ/thôn/ấp/khu phố,… để người dân hiểu, đồng thuận tham gia tiêm chủng.
(Đính kèm Công văn số 12183/UBND-VP ngày 30/09/2022 của UBND tỉnh)CV_12183_1


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu