Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022

(31/12/2021)

Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ

năm 2022

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Hội trường Nhà Bảo tàng tỉnh, số 04 Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Chủ trì Hội nghị là ông Trần Văn Triêm – Giám đốc bảo tàng tỉnh cùng với sự tham dự đầy đủ của viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tại Hội nghị, ông Trần Anh Thiện – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã thông qua các báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 của Bảo tàng tỉnh và Báo cáo thu chi tài chính của Công đoàn Bảo tàng tỉnh; Thông qua chương trình công tác của Bảo tàng tỉnh năm 2022.

Mặc dù năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, quyết tâm của lãnh đạo, viên chức, người lao động, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành được các nhiệm vụ hoạt động của năm. Để hoàn thiện phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022, cán bộ, viên chức đã tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, ý tưởng về công tác cán bộ, về thực hiện chương trình số hóa bảo tàng…. Các ý kiến đóng góp được đưa vào Nghị quyết Hội nghị làm cơ sở cho hoạt động của Bảo tàng tỉnh trong năm 2022.

Hội nghị cũng Thông qua Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Quyết định khen thưởng công đoàn viên và phụ nữ hai giỏi năm 2021.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Anh Thiện – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã thay mặt Ban lãnh đạo cơ quan phát động phong trào thi đua năm 2022 và mong muốn cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoạt động bảo tàng đạt thành tích cao trong năm 2022.

Phạm Vẹn


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu