Giờ mở cửa

THAM QUAN BẢO TÀNG

Giờ mở cửa :

Sáng :   8h:00 – 11h:30

Chiều :  2h:00 –  5h:00

Bảo tàng mở cửa phục vụ từ Thứ 3 – Chủ nhật hàng tuần