Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

(27/06/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUSVHTT ngày 25/03/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2022-2025 và văn bản số 126-CV/ĐUS ngày 10/06/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 24/06/2022 tại hội trường nhà Bảo tàng tỉnh, Chi bộ Bảo tàng đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ Bảo tàng nhiệm kỳ 2022-2025. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các đồng chí là đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở và các đảng viên trong Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Thiện, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Anh Thiện – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh khẳng định trong nhiệm kỳ 2020-2022 Cấp ủy, đảng viên, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý di sản văn hóa, góp phần vào thành công của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Kết quả đạt được chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy Sở Văn Hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Bảo tàng nhiệm kỳ 2020-2022 đồng thời lắng nghe các ý kiến, tham luận của các đảng viên Chi bộ về công tác kho cơ sở, kiểm kê và bảo quản hiện vật; công tác truyền thông và chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng…Đặc biệt, Đại hội đã vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy Sở về việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng và đẩy mạnh hoạt động, chất lượng, hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh và Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh. Các ý kiến đóng góp đều xác thực với tình hình thực tế của hoạt động bảo tàng và sẽ được bổ sung hoàn thiện vào báo cáo, nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm: Đồng chí Trần Anh Thiện – Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Tiến Năm – Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Tươi – Chi ủy viên. Đồng chí Trần Anh Thiện thay mặt Chi ủy mới phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội với việc quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, hứa sẽ phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở VH-TT nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phạm Vẹn


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu