Bảo tàng tỉnh: Hội nghị viên chức – người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(13/01/2023)

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2023, Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì Hội nghị là ông Trần Anh Thiện – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc bảo tàng tỉnh cùng với sự tham dự đầy đủ của viên chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động bảo tồn, bảo tàng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2022; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Báo cáo kết quả thi đua năm 2022 và phát động thi đua năm 2023. Hội nghị cũng Thông qua Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Quyết định khen thưởng công đoàn viên xuất sắc năm 2022.


Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Anh Thiện ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động đã đạt được của các phòng chuyên môn trong năm 2022. Tuy còn một số khó khăn, hạn chế nhưng nhìn chung năm 2022 toàn thể đơn vị đã đoàn kết, thống nhất cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2022. Chính nhờ sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của cán bộ công chức, viên chức người lao động, hoạt động bảo tồn, bảo tàng đã đạt kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng.


Ông Trần Anh Thiện – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng phát biểu, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Anh Thiện thay mặt Ban lãnh đạo cơ quan phát động phong trào thi đua năm 2023 và mong muốn cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoạt động bảo tàng tỉnh đạt thành tích cao trong năm 2023.

Phạm Vẹn


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu