Bảo tàng tỉnh tiếp nhận sách Nhà tù Côn Đảo (1945 -1945) do đoàn cựu tù nhân chính trị Côn Đảo của tỉnh Vĩnh Long trao tặng

(18/04/2010)

Ngày 3.4.2010 tại Văn phòng Tỉnh Ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đại diện BLL cựu nhân chính trị Côn Đảo tỉnh Vĩnh Long trao tặng sách Nhà tù Côn Đảo (1945 -1945) tập I cho Bảo tàng tỉnh. Đây là cuốn sách khổ lớn (21cm x 29cm) dày 1.220 trang, do ông Bùi Văn Toàn sưu tầm và thực hiện với 2.624 hồ sơ tù nhân chính trị bị thực dân Pháp lưu đày trong 16 chuyến tàu ra Côn Đảo.

Sách chứa đựng nhiều thông tin và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ của hàng ngàn tù nhân chính trị về một thế hệ anh hùng đã dâng hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trong cuốn sách này, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 tù nhân chính trị bị lưu đày và 14 tù nhân được trả tự do về đất liền.

Duyên Tâm


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu