Trang Chủ Giới Thiệu Liên Hệ Tin tức
Trang chủ
Bảo tàng
Di sản Văn hoá
Khảo cổ học
Cổ vật
Thông tin khoa học
Thư viện tra cứu
Di tích Nhà tù Côn Đảo
QLNN về DSVH
Tìm kiếm
Góc hình ảnh

 

Liên kết Website
Sự thay đổi địa giới hành chính và quân sự của chính quyền Sài Gòn giai đoạn 1955 - 1963 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Thay đổi địa giới hành chính

Năm 1954, Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Theo các điều khoản của Hiệp định, đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời, chờ hai năm sau thực hiện tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Miền Nam đặt dưới sự quản lý của chính quyền ngụy Sài Gòn, do Ngô Đình Diệm đứng đầu. Tuy nhiên với dã tâm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, Mỹ - Diệm từng bước chối bỏ Hiệp định và xây dựng ở miền Nam Việt Nam một chính quyền tay sai mạnh. Cùng với quá trình phát triển của chế độ tay sai thân Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm liên tục thực hiện thay đổi bộ máy hành chính, theo đó địa giới hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng biến đổi theo.

Trong những năm đầu, Ngô Đình Diệm giữ nguyên hệ thống hành chính như thời kỳ thực dân Pháp. Lãnh thổ Việt Nam được chia làm ba vùng là Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt. Trong đó lãnh thổ miền Nam Việt Nam bao gồm toàn bộ vùng Nam Việt, Cao Nguyên miền Nam và một phần Trung Việt. Theo địa giới hành chính này, Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, đặt trực thuộc Nam Việt.

Đến cuối năm 1955, sau khi dẹp xong các lực lượng giáo phái truất phế Bảo Đại, tự đưa mình lên ngôi vị Tổng thống, thiết lập ở miền Nam Việt Nam chính thể cộng hòa, Ngô Đình Diệm tiến hành cải tổ toàn bộ bộ máy hành chính các cấp.

Ngày 28-8-1956, tại dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm triệu tập cuộc họp nghiên cứu sửa đổi ranh giới các tỉnh ở Nam Việt. Theo đó, chính quyền Diệm cho sát nhập các tỉnh nhỏ vào các tỉnh lớn, chu vi mỗi tỉnh sẽ có từ 250.000 tới 300.000 mẫu tây. Cũng trong phiên họp này, chính quyền Diệm quyết định thành lập tỉnh Bà Rịa bao gồm Bà Rịa và một phần Vũng Tàu[1].

Ngày 23-10-1956, bằng Sắc lệnh số 144a/TTP, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành thay đổi tên gọi và địa giới các vùng trong toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Nam Việt, Bắc Việt, Trung Việt từ nay được gọi là Nam Phần, Trung Phần và Bắc Phần[2]. Các tỉnh cũng được đổi tên theo chữ Hán - Việt. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu được đổi tên thành tỉnh Phước Tuy, thuộc Nam Phần.

Ngày 30-1-1957, Bộ Nội Vụ tiếp tục ra Nghị Định số 6- BNV/HC/NĐ, ấn định các đơn vị hành chính tỉnh Phước Tuy, gồm các đơn vị hành chính sau:

Tên quận

Quận lỵ

Tổng

Châu Thành Phước Tuy

Phước Lễ

An Phú Hạ

Phước Lễ, Hoà Long, Long Phước

An Phú Tân

 

Long Hương, Phước Hoà, Phước Mỹ, Hội Bài, Bình Ba

Cơ Trạch

Bình Giã, Ngãi Giao, Hắc Dịch

Xuyên Mộc

 

Xuyên Mộc

 

Nhơn Xương

 

Xuyên Mộc, Phước Bửu, Bàu Lâm, Bình Châu, Thừa Tích

Long điền

 

Long Điền

 

An Phú Thượng

 

Long Điền, An Ngãi, Long Hải

Phước Tỉnh, Tam Phước

Đất Đỏ

 

Phước Thọ

 

Phước Hưng Thượng

Long Mỹ, Hội Mỹ, Phước Thọ

Long Tân, Phước Hải

Phước Hưng Hạ

 

Phước Thạnh, Phước Hoà Long

Phước Lợi,

Vũng Tàu

 

Vũng Tàu

 

Phước Hưng Trung

 

Thắng Tam, Thắng Nhì, Thắng Nhứt, Sơn Long, Thạnh An

Cần Giờ

 

Cần Thạnh

 

 

Cần Thạnh, Long Thạnh, Đồng Hoá, Tân Thạnh, Thạnh Thới

Tổng

6 quận

8 tổng

41 xã[3]

 

Ngày 20 tháng 3 năm 1958, Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra Nghị Định số 76-BNV/HC/NĐ sửa đổi Nghị Định số 6-BNV/HC/NĐ ngày 3 tháng 1 năm 1957 ấn định đơn vị hành chánh tỉnh Phước Tuy. Theo đó, Tỉnh Phước Tuy có tỉnh lỵ là Phước Lễ gồm các đơn vị hành chính:

Tên quận

Quận lỵ

Tổng

Châu Thành Phước Tuy

 

Phước Lễ

 

An Phú Hạ

 

 

Phước Lễ

Hoà Long

Long Phước

An Phú Tân

 

Long Hương

Phước Hoà

Phước Mỹ

Hội Bài

Cơ Trạch

Bình Ba

Bình Giã

Ngãi Giao

Hắc Dịch

Xuyên Mộc

 

Xuyên Mộc

 

Nhơn Xương

 

Xuyên Mộc

Phước Bửu

Phú Lâm

Bình Châu

Thừa Tích

Long điền

 

Long điền

 

An Phú Thượng

 

 

 

 

 

Long Điền

An Ngãi

An Nhất

Long Hải

Phước Tỉnh

Tam Phước

Phước Hưng Thượng

 

Phước Hải

Long Mỹ

Hội Mỹ

Phước Hưng Hạ

 

 

Phước Thọ

Long Tân

Phước Thạnh

Phước Hưng Trung

 

Phước Hòa Long

Phước Lợi

Vũng Tàu

 

Vũng Tàu

 

 

Vũng Tàu

Thắng Tam

Thắng Nhì

Thắng Nhứt

Sơn Long

Cần Giờ

 

Cần Thạnh